Децентрализирано производство на енергия от малки покривни фотоволтаични електроцентрали – перспектива по-достъпна от всякога

Въведение на автора

„В настоящата публикация ще наблегнем на основите, но няма да навлизаме в обяснение що е туй фотон, електрон и какви сплави се ползват в изграждането на съставните елементи от една фотоволтаична централа. Убедени сме, че сте били послушни ученици, а след това още по-послушни студенти познавате материята и следователно подобен тип разяснения само ще ви отегчат допълнително : ) )“

Част – 1 – Основи

Основните видове фотоволтаични системи (ФВС) се делят на:

  • Автономни (Хибридни) ФВС;
  • Микро ФВС;
  • Мрежови ФВС;
  • Хибридни ФВС;

Няколко думи можем да кажем за първия и втори тип системи. Автономните или Хибридните ФВС представляват система от фотоволтаични панели, специален инвертор – хибриден и акумулаторна група. Подобен тип системи имат своята приложимост на места, където мрежовото захранване не е достъпно. Чисто инвестиционно подобна система би била приложима, ако финансите не са проблем и ако сте решили да не плащате и стотинка на кръвожадните ЕРП-та. За справка една подобна система от 3kWp изградена със среден клас хибриден инвертор, среден клас ФВ панели, конструкция, 4 или 5 батерии от необслужваемите или Battery box (powerwall) би достигнала 11500 – 12000 хил. лв*, без монтаж.

Пример за една хибридна система

Микро фотоволтаичните системи се състоят от един или два соларни панела и микро-инвертор. Микро-инверторът се включва директно до най-близкия контакт на жилището и подава енергия към вашите консуматори. Задължително е наличието на захранване от ЕРП. Такъв тип система би била подходяща за покриви и тераси на жилищни сгради, но към този момент са силно неприложими за нашите стандарти.

Мрежовите фотоволтаични системи, които са и обект на тази публикация са системи състоящи се от минимум 3 панела до (неограничен брой) и от инвертори, които са сертифицирани за паралелно присъединяване към мрежата. Т,Е, тези ситеми представляват малки електроцентрали. Те не съхраняват произведената електроенергия както го правят Хибридните ФВС, а я подават директно към мрежата и/или към най-близките консуматори. Такива системи са с широко приложение, те могат да се поставят върху покриви на жилищни, промишлени, търговски и офис-сгради с цел покриване на част от консумацията и/или продажба на електроенергията.

Пример за една мрежова система

Необходима площ. Базово, един панел с не голяма мощност към днешните стандарти oт (вече има панели по 650-700Wp) порядъка на 285Wp -300Wp има размери 1,65m x 1m. И така за 1 kWp инсталирана мощност (4-5 панела):

  • Върху скатен покрив – 8 кв.м;
  • Върху равен покрив – 12 кв.м.

За къща се препоръчва инсталирането на 4-5 kWp система, т.е. са необходими около 40 кв.м покривна площ.

За едно предприятие за 30 kWp система инсталирана върху плосък покрив са необходими около 360 кв.м.

Експлоатационния живот на една ФВС е много дълъг – минимум 30 години.

Цена

В зависимост от това, къде се изгражда обекта и какви са параметрите на системата, цените варират в порядъка на :

  • Мрежови – 1300 – 1600 euro/kWp; или 7300 лв за 5 kWp покривна ц-ла до ключ. Или 42400 лв за 29,7 kWp покривна ц-ла до ключ.
  • Автономни – 3000 – 3500 euro/kWp. Там е по-сложно и цените са х2 и x2,5.

В следващата част ще преминем директно към малко сметки, а именно ще разгледаме една годишна консумация за еднофамилна жилищна сграда на четири членно семейство. Ще направим анализ и ще изчислим реално колко kWp ще са ни необходими да обезпечим дневната консумация на това жилище, ще сметнем коефициента ROI – Return of investment и ще направим предложение за цялостна система с включени цени и материали.

от Автора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.