Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Проектът е изготвен на основание чл. 35, ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е разработен съвместна компетентност от Министерството на енергетиката (МЕ) и Агенцията за устойчиво енергийна развитие (АУЕР). Проектонаредбата е от ключово значение за осигуряване на завършеност на процеса на нормативна осигуреност за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

Повече четете на Портал за обществени консултации (strategy.bg)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.