С управление на Околната среда, инж. Жикова се занимава активно от 2012 г. Възпитаник е на Технически Университет – Варна, специалност „Технологии за опазване на морето и околната среда“.

Кариерата си като инженер по околна среда и експерт по управление на здравето и безопасността при работа стартира през 2012 г. в техническите служби на международната компания „Нестле България АД“ – дивизия сладоледи, по-късно присъединена в ново дружество с друга голяма компания в хранително-вкусовата промишленост – „R&R“ Великобритания.

Притежава опит във внедряване на изискванията и одит по международните стандарти ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 50001, ISO 45005, ISO 22000, FSSC, BRC-Food, IFS-Food, IATF 16949, ISO 9001

Проектант по част „Технологична“ с рег. № 15302, член на КИИП РК Бургас.

Член е на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда.

инж. Жикова развива уменията си в следните области:

Опазване на околната среда и ESG
 • Управление на отпадъци
 • Технологии за пречистване на въздух, води и почви
 • Водовземане от повърхностни и подземни източници
 • Изготвяне на планове за собствен мониторинг
 • Консултиране по отношение на административни процедури – уведомления, регистрация, отчетност към Държавни и Общински структури
 • Консултиране при предстояща сертификация по международни стандарти – ISO 14001, EMAS, ISO 50001
 • Подготовка за докладване на дейностите, свързани с ESG Директивата
Управление на здравето и безопасността
 • Изготвяне и поддържане на фирмена документация
 • Съдействие в процеса на сертификация по международни стандарти
 • Консултиране по отношение на административни процедури – уведомления, регистрация, отчетност към Държавни и Общински структури
 • Консултиране при предстояща сертификация по международни стандарти – ISO 45001, ISO 45005, ISO 22000, FSSC, BRC-Food, IFS-Food, ISO 9001