С Електроенергетика инж. Жиков се занимава активно от 2015 г., когато се присъединява към екипа на международната компания „Нестле България“ АД – дивизия сладоледи, по-късно присъединена в ново дружество с друга голяма компания в хранително-вкусовата промишленост – „R&R“ Великобритания.

Възпитаник е на Технически Университет – Варна, специалност Електроенергетика (Бакалавърска степен) и специалност Електроенергийни системи (Магистърска степен).

Има няколко участия по международни научни конференции с доклади в сферата на енергетиката и инженерните науки и издадена публикация на тема: „Проектиране на електрически схеми по стандарта ISO / TS 81346“, в списание „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 2016“,6-8 окт. гр. Варна, България, ISBN 978-954-20-0761-6, pp. 28-35.

От 2018 г. е част от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП, регионална колегия гр. Варна.

инж. Жиков развива уменията си в следните области:

Инвестиционно проектиране
  • Проектиране на електрически мрежи и системи на еднофамилни, многофамилни, индустриални и обществени сгради
  • Проектиране на ФВЕЦ (фотоволтаични централи)
  • Работа със софтуерни продукти (AutoCAD, Dialux EVO, Dialux 4.13, PVsyst, Microsoft package – Visio, Excel, PP, Word, Autodest REVIT MEP).
Консултиране и авторски надзор
  • Консултиране на инвеститора по отношение на проекти, планове и програми, свързани с Енергетиката
  • Изготяване на документи и водене на процедурите, свързани с уведомление, регистрация, съгласуване и др. към Държавни и Общински структури
  • Авторски надзор за правилното изпълнение на всички процеси по реализацията на проекта